Điều khoản sử dụng

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến SBD Digital JSC và ghé thăm trang Web của Chúng Tôi. Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của SBD Digital. Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

Các thuật ngữ được sử dụng ở đây bao gồm: (i) thuật ngữ "SBD Digital", "SABAI", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" có nghĩa là SBD Digital JSC và các chi nhánh; và (ii) thuật ngữ "Website" có nghĩa là trang web này và thông tin hoặc tài liệu trên hoặc được cung cấp qua trang web này. 

Hạn chế về Sử dụng Website

Khi sử dụng hoặc truy cập trang web này, Quý khách đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này cũng như các luật và quy định hiện hành. Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của SBD Digital. Chúng tôi có thể ngưng, thay đổi, hoặc hạn chế việc sử dụng trang web này vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của SBD Digital và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho SBD Digital và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của SBD Digital và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được. Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của SBD Digital. Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại Website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quý khách sử dụng Website này không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu hay thực hiện bất kỳ việc khai thác dữ liệu nào, bao gồm cả hành vi sử dụng "bots" hoặc các công cụ thu thập dữ liệu và các phương pháp tương tự liên quan đến trang web này.

 Liên kết đến Website khác

Trang web này có thể cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. SBD Digital không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. SBD Digital từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên. 

Liên kết từ Website khác

SBD Digital không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

THÔNG TIN HIỂN THỊ TẠI WEBSITE NÀY KHÔNG ĐI KÈM BẤT KỲ ĐẢM BẢO HAY CAM KẾT TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO TỪ PHÍA SBD DIGITAL HAY NHÀ CUNG CẤP KHÁC, CHÍNH THỨC HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MÀ NGƯỜI MUA ĐÃ LỰA CHỌN.

SBD DIGITAL VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CŨNG TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM HAY ĐƯA RA ĐẢM BẢO RẰNG WEBSITE SẼ KHÔNG CÓ LỖI VẬN HÀNH, AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG HẠN CỦA CÁC THÔNG TIN HIỂN THỊ. 

KHI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý RẰNG SBD DIGITAL, CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CÙNG VỚI ĐỐI TÁC LIÊN KẾT, VIÊN CHỨC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA HỌ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG TẬT, MẤT MÁT, KHIẾU KIỆN, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP DO KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC HOẶC DO HẬU QUẢ ĐỂ LẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HAY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC: (1) SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE NÀY; (2) CÁC TRUY CẬP KẾT NỐI TỪ WEBSITE NÀY;(3) ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ ĐIỆN TỬ HAY GỞI THƯ HỎI YÊU CẦU; (4) SBD DIGITAL HAY MỘT NHÀ CUNG CẤP NÀO ĐÓ CÓ THỰC HIỆN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ HAY KHÔNG THẬM CHÍ TRONG TRƯỜNG HỢP SBD DIGITAL HAY NHÀ CUNG CẤP ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẨY RA THIỆT HẠI; VÀ (5) CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ ONLINE MÔ TẢ TẠI ĐÂY.             

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan